Мали пословни програми - Конто - финансијско књиговодство
Биланси
Финансијско књиговодство - модул Конто > Књиговодство > Биланси

Биланси

Ова опција нам омогућава детаљан преглед финансијских извештаја (биланс стања и биланс успеха), као и извоз података.