Мали пословни програми - Кал - Робно-материјално књиговодство
Евиденција промета (по артиклима)
Робно-материјално књиговодство - модул Кал > Робно - материјално књиговодство > Извештаји > Евиденција промета (по артиклима)

Евиденција промета (по артиклима)

Ову опцију је могуће користити уколико имате Стандардни или Напредни пакет.

И­­збором ове о­­пци­­је­­ о­­тва­­ра­­ се­­ фо­­рма­­ у­­ ко­­јо­­ј се­­ за­­да­­ју­­ па­­ра­­ме­­три­­ за­­ и­­зве­­шта­­ј.

 

Поља која се попуњавају у форми су:

  • Датум промене (од  до) – период за који се приказује извештај. Означавањем квадратића испред назива магацина бирате магацине за које се штампа извештај.
  • Магацини – магацини за које се приказује извештај.
  • Групиши по партнерима - артикли су груписани по пословним партнерима.               
  • Групиши по организационим јединицама – артикли су груписани по организационим јединицама.
  • Групиши по артиклима - артикли су груписани  по шифри артикла
  • Прикажи набавну вредност по артиклу - приказује се набавна вредност по артиклу, ако је изабран само један магацин.

Дугме Прикажи отвара извештај у форми табеле.

Притиском на дугме Штампај, видећете листу промета груписану по артиклима коју можете штампати, уколико је потребно.