Мали пословни програми - Полис
Формирај ПК образац 2013
Основна средства - модул Полис > Основна средства > Нови документ > Формирај ПК образац > Формирај ПК образац 2013

Формирај ПК образац од 2012. године

На ПК обрасцу се исказује начин умањења обрачунатог пореза код улагања у основна средства у сопственој регистрованој делатности обвезника.

Притиском на опцију Формирај ПК образац отвара се форма за избор године за израду ПК обрасца.

ПК образац аутоматски скупља набавне вредности свих основних средстава која су набављена у години за коју се формира ПК образац и на картици основног средства је штиклирано поље да средство улази у ПК.

Уколико је у подешавањима изабрана опција да у порески кредит улази и повећање набавне вредности ОС, онда ће се приликом формирања ПК обрасца укључити и она повећања набавне вредности основних средстава која су настала у току године за коју се формира ПК образац.

Након избора године отвара се форма ПК образац у којој се задају параметри за извештај.

У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:

  • Избриши – за брисање ПК обрасца.

Поља која се попуњавају у форми су:

У табели Ставке су приказана сва основна средства која улазе у ПК образац. Табела се попуњава аутоматски приликом креирања ПК обрасца. Обухвата сва средства набављена у текућој години чак и ако нису још стављена у употребу. У поља су унети инвентарски бројеви основних средстава, њихов назив, датум набавке, набавна вредност, назнака да основно средство улази у ПК и да ли је средство половно. Испод табеле имамо следећа поља:

Дугме Преузми могућу корекцију и прикажи ОС прерачунава корекцију претходног неискоришћеног пореског кредита на основу набавних вредности ОС која су отуђена у години за коју се ради ПК, а набављена су у периоду од највише 10 година пре датума отуђења. С обзиром да неко средство утиче на порески кредит износом који се добија множењем његове набавне вредности стопом на улагања која зависи од типа предузећа, то је уписано као вредност корекције. Међутим, у случају да се мењао тип предузећа у претходним годинама ова вредност не мора бити тачно израчуната. Такође, ако није већ искоришћен порески кредит у ранијим годинама за неко средство које се отуђује, онда његова корекција не треба да се појави овде. Дакле, листа ОС која утичу на корекцију и вредности корекције су само помоћ при упису корекције. 

Поље Напомена служи за унос неке писане напомене у вези са формирањем ПК обрасца.

 

У програму је осмишљено да се ПК образац попуњава на следећи начин:

Овако би се аутоматски попунио образац за ПК до максималног износа пореског кредита за текућу годину. Последњи ред се сам прерачунава.

Међутим, ако корисник не жели да искористи макимални доступни порески кредит за одговарајућу годину, онда је потребно у поље 12. унети до ког износа се жели искористити порески кредит. Променом у пољу 12. извршиће се прерачун ставки 5., 10., 6. и 11. односно 13.