Мали пословни програми - Малопродаја
Карактеристике модула малопродаја
Малопродаја > Карактеристике модула малопродаја

Карактеристике модула малопродаја

Суштину модула малопродаја чини брзо, једноставно и ефикасно издавање фискалних рачуна у малопродајним објектима. У оквиру програма малопродаја постоје два начина рада и то:

Као и други програми из софтверског пакета, подржава:

У оквиру интеграције подразумева се аутоматско књижење у програм Кал (аутоматско скидање количина са стања приликом издавања рачуна) и могућност формирања појединачних и групних рачуна у модулу Аванс.

У оквиру програма малопродаја постоје извештаји који вам омогућавају преглед дневног, недељног или месечног промета.

 Типови фискалних каса које тренутно подржава програм малопродаја су:

1. EI NIS: Kompakt, Kolibri, Partner, Favorit

2. Galeb: Printer FP 550

3. HCP: Felix 

* Уколико користите касе из ставки 1 или 3, неопходно је да шифре и називи магацина, пословних партнера и артикала буду унети латиничним писмом.