Мали пословни програми - чиниоци пословања
Курсна листа
Системски мени > Курсна листа

Курсна листа

Модул Kурсна листа омогућава рад са девизним износима у програму. Валуте и курсне листе које се креирају у систему заједничке су за сва предузећа.