Пословни програми - Персонал - управљање људским ресурсима
Лица
Управљање људским ресурсима - модул Персонал > Опције програма > Лица

   Лица

Кликом на опцију Лица падајућег менија отвара се форма за унос података о лицима.

 

Десним кликом на почетак једног или више изабраних редова из табеле Лица омогућене су опције:

 

Подаци се могу уносити преко табеле и преко форме за рад са појединачним лицем. Форма за рад са појединачним лицем се отвара притиском на дугме Детаљ или постављањем курсора на било који податак лица у табели и притиском на тастер F10. Пошто је ова форма детаљнија, опис свих података се налази у делу упутства који је описује.

Уколико се уноси ново лице, у табеларном приказу је неопходно унети  шифру лица, и тип лица (запослени,  члан породице, правно лице, закуподавци, остала физичка лица) и онда притиснути тастер F10. Свако лице је истовремено и пословни партнер и промена података о лицу доводи до промене података у шифарнику послових партнера. Треба приметити да се подаци о лицима не могу мењати у шифарнику пословних партнера.

За свако лице се притиском на дугме детаљ отвара картица тог лица.

 

Картица запосленог је садржана у делу који се односи на Форму за рад са појединачним лицима.

 

Картица лица које је по типу члан породице:

 

Под чланом породице подразумева се муж, жена, ћерка, син, остало. Препоручљиво је унети ЈМБГ или датум рођења ради добијања жељених извештаја о пакетићима, здравственом осигурању и слично.

Подаци за унос су у оквиру личних података:

Подаци за унос су у оквиру Докумената:

Подаци за унос су у оквиру дела података везаних за контакт:

 

 Картица лица које је по типу правно лице:

Овде се уносе подаци о предузећима. Подаци за унос су следећи:

 Поред картице која се односи на опште податке о предузећу, постоје картице Текући рачуни (уносе се текући рачуни текућег правног лица), Документи и Акције.

 

Картица лица које је по типу закуподавац:

 

 Овде се уносе подаци о лицима која су закуподавци. Подаци за унос су следећи:

 Поред картице која се односи на опште податке о закуподавцу, постоје картице Подаци о зарадама, Задужења, Документи и Акције.

 

 Картица лица које је по типу спада у остала физичка лица:

 

У овој табели можете унети податке везане за лица која су ангажована по Уговору, ван радног односа и слично. Подаци за унос су следећи:

 Поред картице која се односи на опште податке о физичком лицу, постоје картице Запослење, Подаци о зарадама, Стаж, Задужења, Документи и Акције.