Мали пословни програми - Кал - Робно-материјално књиговодство
Минималне количине
Робно-материјално књиговодство - модул Кал > Робно - материјално књиговодство > Минималне количине

Минималне количине

Избором ове опције отвара се форма за дефинисање минималних количина залиха за одговарајући магацин.

У горњем делу форме налази се поље у коме је потребно изабрати жељени магацин. Бира се из листе понуђених магацина.

Поља која се попуњавају у табели Ставке су:

  • Шифра – притиском тастера Ф9 отвара се филтер за избор одређеног артикла.
  • Назив артикла - попуњава се аутоматски избором шифре.
  • Јед. мере – јединица мере се аутоматски уноси избором артикла.
  • Минимална количина – минимална количина залиха која мора бити у магацину.

Притиском на дугме Сачувај памте се унети подаци.