Пословни програми - Тотал
Накнаде инвалидима
Зараде и накнаде - модул Тотал С > Обрачуни > Накнаде зарада > Накнаде инвалидима

Накнаде инвалидима