Пословни програми - Аванс
Опције
Фактурисање и обрачун ПДВ-а - модул Аванс > Финансијски документи > Опције

Опције

Избором ове опције, отвара се форма која се састоји из два дела. У првом делу форме се налазе:

         

                              
 • Картица Напомене. Омогућава да се за тренутно активно предузеће дефинишу обрасци напомена које је могуће додавати при креирању нових рачуна. Подаци који се попуњавају у табели Стандардне напомене су:

  o   Текст. Текст напомене.

  o   Тип документа. За сваку напомену могуће је одредити да ли је предвиђена за све типове рачуна или за одређени тип, који се бира из листе понуђених типова. 

  o   Увек се приказује. Уколико је чекирано ово поље, напомена ће се увек приказивати на изабраном типу документа.

 • Картица Магацини. Омогућава да се за тренутно активно предузеће изабере магацин који ће аутоматски бити изабран при креирању нових рачуна. У табели Магацини налази се списак магацина. Означавањем поња у колони основни бирате подразумевани магацин. Само један магацин може бити основни.   
 • Kaртица Рок плаћања. Ако је обележено поље аутоматско израчунавање рока плаћања, можете унете број дана до рока плаћања и да ли се рачунају сви дани у недељи или само радни дани.
 • Картица Приказ примаоца у штампи. Можете одабрати изгледа приказа примаоца код штампања докумената. 
 • Картица Место издавања/промета. Попуњава се одабиром жељеног места издавања или промета. Да би поље било активно мора предходно да се подеси у подешавањима/финансијски документи/фактурисање за сва предузећа/основно место издавања и промета.             

 

 • картица КИР - евиденција ПДВ. Дефинисана поља ПДВ евиденције у односу на тип књиге издатих рачуна и пореску стопу. Може се променити избором из падајуће листе.                
 • картица КПР - евиденција ПДВ. Дефинисана поља ПДВ евиденције у односу на тип књиге примљених рачуна и пореску стопу. Може се променити избором из падајуће листе.                  

У овој картици уносе се поља ПДВ евиденције која се аутоматски приказују у финанскијским књигама и после у евиденцији ПДВ-а.

     o Врати на почетно стање - одабиром овог поља се враћају подешавања ставки ПДВ евиденције на почетно стање.

                              

У другом делу форме налазе се картице Фактурисање и Шеме за књижење.

У секцији Фактурисање могуће је подешавати изглед штампаног рачуна за тренутно активно предузеће. У оквиру ове секције налазе се следећа поља:

              o   Мања маргина ( око 2,5cm)

              o   Већа маргина (преко 5cm)

Ово ће вам омогућити да штампате фактуре на готовим меморандумима или, ако то не радите, да штампана фактура има стандардну доњу и горњу маргину.

             o   У секцији Издавалац - (до 200 слова, до 4 реда). Подразумева се краћи текст (назив, адреса и ПИБ).

             o   У заглављу стране – у ширини стране. Подразумева се више података о предузећу (назив, адреса, телефони, матични број, текући рачун и ПИБ). Уколико се изабере ова опција, у самом рачуну неће постојати секција издавалац, већ само секција прималац, а подаци о предузећу ће се приказивати у заглављу сваке стране. 

             o   Не штампају се из програма. Уколико се изабаре ова опција, неопходно је да се изабере да се фактуре штампају на мемордандуму.

Избором неког од ових начина, у поље Текст ће се уписати препоручени текст о вашем предузећу, који можете променити. 


 У секцији Шеме за књижење постоје следећа поља:

 У секција Потписивање постоје следећа поља: