Мали пословни програми - чиниоци пословања
Организационе јединице
Системски мени > Чиниоци пословања > Организационе јединице > Организационе јединице

Организационе јединице

Организационе јединице представљају специфичну врсту аналитике и могуће је дефинисати произвољан број организационих јединица у оквиру програма. Код књижења, могуће је одговарајуће документе књижити тако да имају аналитику по организационим јединицама. Такође, један број извештаја има могућност ове аналитике.

У табели за унос података о организационим јединицама, потребно је попунити следећа поља:

  • Шифра -Може садржати и слова и бројеве, а вредност овог поља мора бити јединствена, тј. не могу постојати две организационе јединице са истом шифром.
  • Назив.
  • Општина - Бира из листе предефинисаних општина. Постоји могућност расподеле доприноса за здравствено и ПИО у складу са општинама организационих јединица.
  • Регистарски број код фонда ПИО -  Ово је значајан податак за М4 образац. Уколико је дефинисан овај број, лица, која су на овој организационој јединици, код креирања М4 обрасца имају регистарски број организационе јединице, а не предузећа. На овај начин је могуће постићи да у оквиру једног предузећа постоји више регистарских бројева.
  • Организациона идентификација -  Буџетски корисиници могу овде да унесу вредност организационе идентификације. На тај начин се раздели могу дефинисати као организационе јединице. При генерисању вирмана (у модулу за зараде и накнаде) ови подаци се узимају у обзир код дефинисања позива на број задужења.
  • Функционална класификација - Буџетски корисиници могу овде да унесу вредност функционалне класификације. На тај начин се раздели могу дефинисати као организационе јединице. При генерисању вирмана (у модулу за зараде и накнаде) ови подаци се узимају у обзир код дефинисања позива на број задужења.
  • Датум пасивизирања- уноси се датум пасивизирања организационе јединице               
  • Пасивна - Оваква организациона јединица се више не појављује на форми за избор организационих јединица. У случају потребе, она се може поново активирати.
  • Напомена- по потреби се уноси одговарајућа напомена