Пословни програми - Тотал
Остали приходи
Зараде и накнаде - модул Тотал С > Обрачуни > Остали приходи

Остали приходи

У ову групу спадају обрачуни код којих се плаћа само порез.