Пословни програми - Тотал
Откуп секундарних сировина
Зараде и накнаде - модул Тотал С > Обрачуни > Други приходи > Откуп секундарних сировина

Откуп секундарних сировина

У овом обрачуну се уноси само податак у колону нето уговорени износ без ПДВ-а (ако постоји).

У оквиру обрачуна постоји могућност аутоматског креирања Примљеног рачуна путем опције која се налази у доњем десном углу: Извоз/увоз података- Креирај документ у књизи примљених рачуна.