Мали пословни програми - магацинско пословање
Откупни лист
Магацинско пословање - модул Лагер > Нови документ > Откупни лист

Откупни лист

Ову опцију је могуће користити уколико имате Стандардни или Напредни пакет.

Приликом набавке од пољопривредника користи се овај улазни документ.

Нови документ има статус у припреми. 

                
 • Преузми –  за преузимање претходно креираних робних докумената.
 • Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите важећим, притиском на ово дугме. Евидентирани документ можете видети у Картици артикала, само уколико је исти важећи.

Ако је статус документа важећи, на овом месту постојаће дугме Сторнирај и поље Датум (налази се испод дугмета Сторнирај и односи се на датум сторнирања, може се унети куцањем или избором из табеле, која се отвара притиском на стрелицу у углу поља). Када се документ сторнира, аутоматски се креира сторно документ са негативним предзнаком у количинама.

Евидентирани документ можете прокњижити у модулу за робно-материјално књиговодство Кал, избором опције Промет помоћу дугмета Преузми. Ако не будете евидентирали повраћај материјала у робно-материјалном књиговодству, нећете га видети у Картици артикала, иако је исти важећи.

 • Избриши – за брисање документа. Ова команда је доступна само ако је документ у статусу у припреми.
 • Сачувај – за памћење унетих података.
 • Штампај – даје могућност штампања документа.
Поља која се попуњавају у форми су:
 • Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити.
 • Број – аутоматски се уноси број документа који израђујете, или можете унети неки свој број.
 • Евиденциони број – у ово поље уписујете неку интерну ознаку (нпр. број рачуна, број налога).
 • Спољни број – уноси се број документа на основу којег израђујете документ.
 • Шифра партнера – шифра пословног партнера, може се унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера (F9).
 • Датум – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на стрелицу на крају овог поља.
 • Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи је потребно означити магацин на који се документ односи.

Поља која се попуњавају у табели Ставке су:

 • Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље.
 • Шифра – шифра артикла на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера за избор одређеног артикла (F9), који је у оквиру изабраног магацина.
 • Назив – назив артикла, аутоматски се уписује када изаберете шифру.
 • Серијски број - уноси се серијски број који је дефинисан за одређени артикал, серијски бројеви су сортирани тако да је први онај коме најпре истиче рок трајања. Oва опција се мора предходно укључити у подешавањима.                
 • Ј.м. – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног артикла.                                              
 • Број промене -број промене на картици.
 • Количина – уносите количину артикала за коју се креира документ.                
 • Тежина - Исказује се дефинисана тежина артикла.               

Испод табеле се налази поље Организациона јединица које попуњавате притиском на стрелицу у десном делу поља и избором жељене организационе јединице из листе.

У картицу Напомена можете унети додатни опис, уколико је потребан. У картици Аналитике додељују се додатне аналитике уколико постоје.

Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Да изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.