Мали пословни програми - Салдо
Отвори извод
Платни промет и благајне - модул Салдо > Платни промет > Отвори извод

Отвори извод

Избором ове опције отвара се филтер за отварање већ креираних извода.

На самом почетку табеле су поља за филтрирање датума - датум ( од до ) -  уколико постоје изводи који задовољавају задати услов и који су креирани у изабраном периоду, биће приказани.

Уколико је чекирано поље - Само изводи у којима је пословни партнер - приказаће само изводе са одређеним  изабраним пословним партнером

 

Поља која служе за филтрирање и лакше проналажење одређеног извода су:

  • Број – атоматски се додељује при креирању извода и сваки следећи извод ће имати број за један увећан.       
  • Број извода код банке – редни број извода код одређене банке            
  • Датум – приказује датум извода када је  креиран, то је датум на који су настале пословне промене на тај дан                 
  • Статус - даје могућност избора статус документа ( нови, у припреми, важећи )
  • Исправка и исправљен  - чекирано поље означава изводе у којима су вршене исправке
  • Текући рачун – приказује текући рачун креираног извода и омогућава филтрирање извода по текућем рачуну    
  • Банка - омогућава филтрирање по текстуалном називу банке. 
  • Прокњижен у финансијском књиговодству - чекирано поље означава да је тај извод прокњижен у финансијском књиговодству. Уколико је укључена опција Евиденција докумената ( Приказ - Прикажи евиденцију докумената ) у доњем делу извода биће приказана књижења                      
  • Организациона јединица - даје могућност избора организационе јединице                                
  • Напомена - могућност произвољног уноса података              

Изводи, који задовољавају задати услов, налазе се у листи. Извод у листи описан је помоћу:

Извод се може отворити дуплим притиском левог дугмета миша на жељени извод или избором извода и притиском на дугме У реду.

Кликом на лево дугме миша, држећи притиснут тастер Ctrl, можете изабрати један или више извода. Притиском десног дугмета миша на жељени извод, појављује се форма која садржи опције:

Напомена: Неке функционалности се јављају само у појединим нивоима апликације.