Пословни програми - Тотал
ППП (стара верзија документа)
Зараде и накнаде - модул Тотал С > Застареле опције > ППП (стара верзија документа)

ППП

У подменију Застареле опције постоји још један посебни подмени за ППП образац. Ту се налазе опције за:

  • креирање обрасца ППП (Формирај ППП)
  • штампање основа за ППДГ-5 по лицу
  • штампање основа ППДГ-5 за сва лица.