Мали пословни програми - магацинско пословање
Почетно стање
Магацинско пословање - модул Лагер > Нови документ > Почетно стање

Почетно стање

Опција Почетно стање омогућава унос података о стању материјала и производа на почетку обрачунског периода, који се истовремено евидентирају у картици артикла.

Почетно стање се може креирати директним уношењем артикала и њиховог стања у ставке табеле или аутоматским креирањем ставки на основу неког претходног обрачунског периода. Почетно стање у магацинском пословању за разлику од робно материјалног није потребно креирати на почетку сваког обрачунског периода.

Нови документ има статус у припреми.

                      

У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:

 • Формирај – притиском на ово дугме, аутоматски у почетно стање уносите податке из неког претходног обрачунског периода.
 • Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите важећим, притиском на ово дугме. Евидентирани документ можете видети у Картици артикала, само уколико је исти важећи.
 • Избриши – за брисање почетног стања. Ова команда је доступна само ако је документ у статусу у припреми.
 • Сачувај – за памћење унетих података.
 • Штампај – даје могућност штампања документа.
 • Преузми - даје могућност преузимања пописа или документа из модула Кал - робно материјално књиговодство               

Поља која се попуњавају у форми су:

 • Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити.
 • Број документа – аутоматски се уноси број почетног стања које израђујете, или можете унети неки свој број.
 • Спољни број – уносте број документа на основу којег израђујете почетно стање.
 • Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи је потребно означити магацин на који се документ односи.
 • Датум промета – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на стрелицу на крају овог поља.

Поља која се попуњавају у табели Ставке су:

 • Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље.
 • Шифра – шифра материјала на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера, притиском тастера Ф9, након чега се отвара форма са списком свих материјала унетих у ценовник, који су у оквиру изабраног магацина. Дуплим притиском левог тастера миша на жељени материјал, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље. Шифра се може изабрати и из падајуће листе.
 • Назив – назив материјала. Аутоматски се уписује када изаберете шифру.
 • Серијски број - уноси се серијски број који је дефинисан за одређени артикал, серијски бројеви су сортирани тако да је први онај коме најпре истиче рок трајања. Oва опција се мора предходно уклључити у подешавањима.                
 • Ј.м. – јединица мере. Аутоматски се уписује када изаберте шифру материјала.
 • Бр. промене – број промене на картици.
 • Количина – уносите количину материјала за коју се креира документ.
 • Тежина - Исказује се дефинисана тежина артикла.               

Испод табеле се налази картица Напомена у коју можете унети додатни опис, уколико је потребан. У картици Аналитике додељују се аналитике уколико постоје.

Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.