Пословни програми - Тотал
Подаци на бази просечних зарада и слично
Зараде и накнаде - модул Тотал С > Подаци на бази просечних зарада и слично

Подаци на бази просечних зарада и слично

Овде имамо статистичке податке о просечним зарадама по месецима. Подаци се преузимају са Интернета.

У горњем делу форме налази се дугме Преузми са Интернета. Притиском на ово дугме освежавају се подаци.

Уколико је означено Користи ове податке у обрачунима, подаци из колона Минимална основица за плаћање доприноса и надаље ће бити уписани у параметре обрачуна.

Приликом првог покретања програма, подешава се да ли ће се ови подаци аутоматски освежавати.

У табели се налазе:

 • Година
 • Месец
 • Просечна бруто зарада
 • Просечна нето зарада
 • Минимална основица за плаћање доприноса
 • Максимална основица за плаћање доприноса
 • Минимална нето зарада по часу
 • Неопорезиви део зараде                
 • Максимална неопорезива премија добровољног ПИО које се обуставља
 • Максимална премија добровољног ПИО која је ослобођена доприноса                
 • Неопорезиви износ за превоз
 • Дневница службени пут- неопорезиви износ
 • Солидарна помоћ- неопорезиви износ
 • Поклон деци- неопорезиви износ
 • Јубиларна награда- неопорезиви износ
 • Стипендије- неопорезиви износ
 • Игре на срећу- неопорезиви износ
 • Стопа ПИО (запослени) за М4
 • Стопа ПИО (послодавац) за М4