Мали пословни програми - чиниоци пословања
Помоћ на Интернету
Системски мени > Помоћ > Помоћ на Интернету

Помоћ на Интернету

Избором ове опције, корисник се шаље на страницу www.psit.rs, где може да прочита информације у вези са последњим верзијама програма и изменама које су имплементиране у њима. Претпоставка је да је корисник повезан на Интернет када захтева ову опцију.