Пословни програми - Аванс
Повезани документи
Фактурисање и обрачун ПДВ-а - модул Аванс > Финансијски документи > Повезани документи

Повезани документи

Избором ове опције отвара се форма, у чијем горњем делу се налази филтер који служи за филтрирање и лакше проналажење одговарајућег рачуна.

Поља у филтеру су:

 • Тип – приказује документе који припадају изабраном типу. Бира се из листе понуђених типова.
 • Коначни – одређује да ли се приказују коначни рачуни или не.
 • Статус – приказује документе који су у изабраном статусу. Бира се из листе понуђених статуса.
 • Датум издавања – приказује документе чији датум издавања припада изабраном периоду.
 • Година – приказује документе који припадају изабраној години. Аутоматски се поставља на текућу годину, али се може променити.
 • Број – приказује документе чији број почиње текстом у овом пољу.
 • Изворни документ – приказује документе изабране из листе понуђених изворних докумената.
 • Отвори изворни документ - избором овог поља отвара се изворни документ у новом прозору.               
 • Купац шифра – приказује документе који су везани за изабраног купца. Купац се бира кроз филтер, притиском тастера F9.
 • Магацин – приказује документе који су везани за изабрани магацин. Бира се из листе понуђених магацина.
 • Територија – приказује документе који су везани за изабрану територију. Бира се из листе понуђених територија.

У горњем десном делу форме налазе се следеће команде:

 • Обриши услов – брише услове задате у филтер пољима.
 • Изабери – отвара се први селектовани документ.
 • Обележи све – селектују се сви документи који су приказани у табели.
 • Штампај – штампају се селектовани документи.
 • Прокњижи – сви селектовани документи се припремају за књижење у програму за финансијско књиговодство Конто.

У табели Изабрани документи се приказују документи који одговарају условима задатим у филтер пољима.