Мали пословни програми - магацинско пословање
Повраћај материјала
Магацинско пословање - модул Лагер > Нови документ > Повраћај материјала

Повраћај материјала

Документ се односи на повраћај материјала по завршетку израде производа, уколико је било издато више материјала него што је потребно.

Избором ове опције отвара се форма за унос података повратнице. Нови документ има статус у припреми.

              

У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:

 • Преузми - даје могућност преузимања робних докумената.
 • Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите важећим, притиском на ово дугме. Евидентирани документ можете видети у Картици артикала, само уколико је исти важећи                    .

Ако је статус повратнице важећи, на овом месту постојаће дугме Сторнирај и поље Датум (налази се испод дугмета Сторнирај и односи се на датум сторнирања, може се унети куцањем или избором из табеле, која се отвара притиском на стрелицу у углу поља). Када се сторнира повратница, аутоматски се креира сторно документ са негативним предзнаком у количинама.

Евидентирани документ можете прокњижити у модулу за робно-материјално књиговодство Кал, избором опције Промет помоћу дугмета Преузми. Ако не будете евидентирали повратницу у робно-материјалном књиговодству, нећете је видети у Картици артикала, иако је иста важећа.

 • Избриши – за брисање повратнице. Ова команда је доступна само ако је документ у статусу у припреми.
 • Сачувај – за памћење унетих података.
 • Штампај – даје могућност штампања документа.

Поља која се попуњавају у форми су:

 • Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити.
 • Број документа – аутоматски се уноси број повратнице коју израђујете, или можете унети неки свој број.
 • Евиденциони број – у ово поље уписујете неку интерну ознаку (нпр. број рачуна, број налога).
 • Спољни број – уносите број документа на основу којег израђујете повратницу. Притиском тастера Ф9, отвара се филтер у коме можете изабрати радни налог за који желите да вежете повратницу.
 • Повраћај извршио – шифра лица (пословног партнера) на које се документ односи. Шифру можете унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера (Ф9). Дуплим притиском левог тастера миша на жељеног пословног партнера, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље.
 • Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи је потребно означити магацин на који се документ односи.
 • Датум промета – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на стрелицу на крају овог поља.

Поља која се попуњавају у табели Ставке су:

 • Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље.
 • Шифра – шифра материјала на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера, притиском тастера Ф9, након чега се отвара форма са списком свих материјала унетих у ценовник, који су у оквиру изабраног магацина. Дуплим притиском левог тастера миша на жељени материјал, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље. Након тога, у дну екрана, ће бити исписано тренутно стање у магацину за изабрани материјал.
 • Назив – назив материјала. Аутоматски се уписује када изаберете шифру.
 • Серијски број - уноси се серијски број који је дефинисан за одређени артикал, серијски бројеви су сортирани тако да је први онај коме најпре истиче рок трајања. Oва опција се мора предходно уклључити у подешавањима.                
 • Ј.м. – јединица мере. Аутоматски се уписује када изаберте шифру материјала.
 • Бр. промене – број промене на картици.
 • Количина – уносите количину материјала за коју се креира документ.
 • Тежина - Исказује се дефинисана тежина артикла.                

Испод табеле се налази поље Организациона јединица које попуњавате притиском на стрелицу у десном делу поља и избором жељене организационе јединице из листе.

У картицу Напомена можете унети додатни опис, уколико је потребан. У картици Аналитике додељују се додатне аналитике уколико постоје.

Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.