Пословни програми - Тотал
Приходи од капитала – дивиденде, добити (акционари)
Зараде и накнаде - модул Тотал С > Обрачуни > Приходи од капитала > Приходи од капитала – дивиденде, добити (акционари)

Приходи од капитала – дивиденде, добити (акционари)

У овом обрачуну се уноси само податак у колону остварени добитак (бруто).

У оквиру обрачуна постоји могућност аутоматског креирања Примљеног рачуна путем опције која се налази у доњем десном углу: Извоз/увоз података- Креирај документ у књизи примљених рачуна.