Пословни програми - Тотал
Приходи по основу ауторског и сродих права
Зараде и накнаде - модул Тотал С > Обрачуни > Приходи правних лица > Приходи по основу ауторског и сродих права

У овом обрачуну се уноси само податак у колону остварени приход (нето).

 

У оквиру обрачуна постоји могућност аутоматског креирања Примљеног рачуна путем опције која се налази у доњем десном углу: Извоз/увоз података- Креирај документ у књизи примљених рачуна.