Мали пословни програми - Кал - Робно-материјално књиговодство
Пријем дораде
Робно-материјално књиговодство - модул Кал > Робно - материјално књиговодство > Нови документ > Пријем дораде

Пријем дораде

Ову опцију је могуће користити уколико имате Напредни пакет.

То је улазни документ за унос артикала који су резултат неке дораде (не продају се у истом облику у коме су набављени, а нису материјал у производњи).

Нови документ има статус у припреми.