Мали пословни програми - магацинско пословање
Пријемница
Магацинско пословање - модул Лагер > Нови документ > Пријемница

Пријемница

Пријемница подразумева пријем материјала у магацин.

Избором ове опције отвара се форма за унос података пријемнице. Нови документ има статус у припреми.

             

У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:

 

 • Преузми - даје могућност преузимања робних докумената.
 • Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите важећим, притиском на ово дугме. Евидентирани документ можете видети у Картици артикала, само уколико је исти важећи.                                   

Ако је статус пријемнице важећи, на овом месту постојаће дугме Сторнирај и поље Датум (налази се испод дугмета Сторнирај и односи се на датум сторнирања, може се унети куцањем или избором из табеле, која се отвара притиском на стрелицу у углу поља). Када се сторнира пријемница, аутоматски се креира сторно документ са негативним предзнаком у количинама.

 

Евидентирани документ можете прокњижити у модулу за робно-материјално књиговодство Кал, избором опције Промет помоћу дугмета Преузми. Ако не будете евидентирали пријемницу у робно-материјалном књиговодству, нећете је видети у Картици артикала, иако је иста важећа.

 • Избриши – за брисање пријемнице. Ова команда је доступна само ако је документ у статусу у припреми.
 • Сачувај – за памћење унетих података.
 • Штампај – даје могућност штампања документа.

Поља која се попуњавају у форми су:

 • Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити.
 • Број документа – аутоматски се уноси број пријемнице коју израђујете, или можете унети неки свој број.
 • Спољни број – уносите број документа на основу којег израђујете пријемницу.
 • Добављач – шифра добављача може се унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера (Ф9). Дуплим притиском левог тастера миша на жељеног добављача, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље.
 • Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи је потребно означити магацин на који се документ односи.
 • Датум промета – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на стрелицу на крају овог поља.

Поља која се попуњавају у табели Ставке су:

 • Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље.
 • Шифра – шифра материјала на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера, притиском тастера Ф9, након чега се отвара форма са списком свих материјала унетих у ценовник, који су у оквиру изабраног магацина. Дуплим притиском левог тастера миша на жељени материјал, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље.
 • Назив – назив материјала. Аутоматски се уписује када изаберете шифру.
 • Серијски број - уноси се серијски број који је дефинисан за одређени артикал, серијски бројеви су сортирани тако да је први онај коме најпре истиче рок трајања. Oва опција се мора предходно уклључити у подешавањима.                
 • Ј.м. – јединица мере. Аутоматски се уписује када изаберте шифру материјала.
 • Бр. промене – број промене на картици.
 • Количина – уносите количину материјала за коју се креира документ.
 • Тежина - Исказује се дефинисана тежина артикла.                 

Испод табеле се налази поље Организациона јединица које попуњавате притиском на стрелицу у десном делу поља и избором жељене организационе јединице из листе.

У картицу Напомена можете унети додатни опис, уколико је потребан. У картици Аналитике додељују се додатне аналитике уколико постоје.

Ако у току рада желите да изађете из форме, притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу форме), појавиће се прозор са поруком  “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Yes изаћи ћете из форме, а подаци ће бити сачувани.