Мали пословни програми - чиниоци пословања
Прикажи каскадно
Системски мени > Прозори > Прикажи каскадно

Прикажи каскадно

Опција Прикажи каскадно, као прва у листи из области Отворени прозори, служи да се сви отворени прозори прикажу каскадно један иза другог, како би корисник имао јаснији увид у све отворене прозоре са којима тренутно ради.

Ова опција је доступна када је искључен приказ прозора у табовима.