Мали пословни програми - Погон
Производња

Производња

Област Производња је модул у оквиру Погона који омогућава креирање спецификације (саставнице) као и радног налога, а самим тим и праћење производње.