Мали пословни програми - Конто - финансијско књиговодство
Шаблони
Финансијско књиговодство - модул Конто > Књиговодство > Шаблони

Шаблони

Овде су дати шаблони налога за отварање и затварање пословних књига по МРС-у за предузећа и задруге.