Пословни програми - Тотал
Шифарник јединица мера норми
Зараде и накнаде - модул Тотал С > Шаблони > Норме > Шифарник јединица мера норми

Шифарник јединица мера норми корисник сам дефинише. Састоји се од следећих поља: