Пословни програми - Тотал
Службени пут у иностранству
Зараде и накнаде - модул Тотал С > Обрачуни > Зарада > Накнаде трошкова > Службени пут у иностранству

Службени пут у иностранству

 

Преко овог обрачуна се рачунају дневнице службеног пута у иностранству, као и износ накнаде за коришћење приватног возила у службене сврхе.

У табу Обрачун се уносе лица за која се ради обрачун. Обавезно поље које се попуњава је Валута- бира се из падајућег менија и на основу изабране валуте попуњава се поље Курс (валута у којој ће се исплатити дневница).

У табу Обрачун се може задати и износ аконтације за службени пут.

Битне колоне овог обрачуна су :

У табу Службени пут у иностранству се аналитички уносе дестинације и може да их буде више по једном лицу.

Подаци који се аналитички уносе у ставку службеног пута су:

На основу ових података се рачунају порез и остали износи.

Сам обрачун има могућност задавања једне валуте и то је валута у којој се обрачун исплаћује. Приликом конверзије (уколико је у ставци обрачуна друга валута) се користи средњи курс НБС.