Мали пословни програми - евиденција производње
Спецификација
Евиденција производње > Принципи > Спецификација

Спецификација

Спецификација представља обавезу производног субјекта или угоститељског објекта да дефинише рецептуре за све производе које ће производити и правити пре самог процеса израде  тако да је први корак у процесу производње креирање Спецификације на основу које ће се издавати материјали из магацина.

 У спецификацији се наводи производ за који се издају материјали из магацина (на једној спецификацији се може навести више производа) и количина тих производа, материјал неопходан за његову израду и количина тих материјала.

Састављањем спецификације гарантује се испуњеност услова прописаних правилницима и стварањем услова за очување квалитета производа чиме се уређују и општи захтеви за производ који се лансира на тржиште.

Циљ састављања спецификације јесте дати смернице које јасно дају смер за припрему  и производњу неког производа, а самим тим и осигурати услове за очување квалитета производа.

У спецификацији се наводи производ за који се требују материјали из магацина материјала или сировина ( на једној спецификацији се може навести и више производа и количина тих производа), материјал неопходан за његову израду и количина тих материјала.