Мали пословни програми - Конто - финансијско књиговодство
Списак за отпис
Финансијско књиговодство - модул Конто > Књиговодство > Књиговодствени извештаји > Списак за отпис

Списак за отпис

Избором ове опције отвара се списак застарелих дуговања.