Мали пословни програми - Кал - Робно-материјално књиговодство
Трговачка и КЕП књига

Трговачка и КЕП књига

Област Трговачка и КЕП књига подржава опште принципе на којима се заснивају Трговачка и КЕП књига (законом прописане обавезне евиденције, утврђене у прописима о трговини):

  • Трговачка и КЕП књига се воде посебно за сваки објекат, омогућена је евиденција набављених артикала, књижења се врше на основу веродостојних исправа.
  • Ниједна промена се не књижи аутоматски, него корисник сам књижи промене.
  • Сва задужења се преузимају из програма за робно-материјално књиговодство – Кал, сва раздужења из програма за фактурисање и вођење ПДВ евиденције – Аванс,  Уколико корисник нема било који од горе наведених програма, подаци се уносе ручно.