Пословни програми - Тотал
Уговор о делу – бруто
Зараде и накнаде - модул Тотал С > Обрачуни > Други приходи > Уговор о делу – бруто

Уговор о делу – бруто

У овом обрачуну се уноси следећи подаци:

  • Бруто уговорени износ са ПДВ-ом (ако постоји). Уколико постоје подаци о заради лица у картици уговорена зарада износ се прерачунава на основу ових података.
  • Плаћа се ПИО код уговора. Подразумевана вредност се преузима из евиденције лица.
  • Плаћа се здравствено код уговора. Подразумевана вредност се преузима из евиденције лица.

Треба приметити да овај обрачун може да ради и са осталим неновчаним примањима.

У оквиру обрачуна постоји могућност аутоматског креирања Примљеног рачуна путем опције која се налази у доњем десном углу: Извоз/увоз података- Креирај документ у књизи примљених рачуна.