Мали пословни програми - чиниоци пословања
Увоз и извоз
Системски мени > Увоз и извоз

Увоз и извоз

Модул Увоз и извоз омогућава рад са увозом и извозом података у различитим модулима.