Мали пословни програми - Возила
Веза са чиниоцима пословања
Возила > Опције програма > Веза са чиниоцима пословања

Веза са чиниоцима пословања

Избором опције отвара се форма у којој се дефинише веза путног налога и врсте аналитике. У путном налогу, у филтеру за избор аналитике, ће бити излистане само вредности аналитике која је изабрана на овој форми.