Мали пословни програми - Уговори
Анекси
Уговори > Уговори > Анекси

Основни принципи рада са анексима уговора помоћу Модула

Додавање анекса уговора се може обавити на 2 начина:

Анекси уговора се најчешће односе на неки временски период у коме испоруку артикла/услуге треба обрачунавати по другачијој цени него што је дефинисано уговором. Такође, појединачно додавање анекса у оквиру Модула подржава технички и друге измене уговора, као што су на пример: обустава или престанак испоруке једног од артикала који су наведени уговором, испорука артикла која није била предвиђена уговором и сл.

При раду са анексима уговора важе следећа правила:

Појединачно додавање анекса

У форми за рад са уговором, у оквиру картице Уговор и анекси постоји табела са 3 нивоа детаља.

Ако желите да додате анекс уговора, потребно је урадити следеће кораке.

1. Додавање реда за анекс уговора:

У првом празном реду основног нивоа табеле дефинишите период важења анекса задавањем колона Датум од и Датум до. Евентуално можете попунити и напомену. Када Модул дода овај ред у табелу, питаће Вас за потврду да дода и анекс уговора у базу. Ако одговорите одрично нови ред ће бити обрисан. Ако одговорите потврдно, Модул ће креирати анекс и исписаће кратко обавештење о томе.

 

 

2. Дефинисање ставки анекса:

У реду табеле који се односи на додати анекс отворите последњи ниво детаља (кликните на ознаку + на почетку реда са шифром и називом купца). Овај ниво садржи ставке са артиклима. Видећете да је Модул аутоматски прекопирао све ставке са артиклима/услугама из уговора, или из претходног анекса ако је већ било дефинисаних анекса. Ове ставке можете да мењате, нпр да скинете ознаку из ценовника и да промените цену, да неку од ставки обришете или да додате нову ставку...

 

 

 

 

 

Групно додавање анекса уговора

 

 

 

Групно додавање анекса је веома погодно у случају промене цене једног или више артикала/услуга и омогућава да врло једноставно додате анексе за све или више уговора по којима се испоручује тај артикал/услуга. Стартује се помоћу команде Креирај анексе у оквиру основног менија Модула. Након тога се отвара нова картица за избор уговора којима треба додати анекс.

Потребно је обавити следеће операције, тј. кораке:

1. Филтрирање уговора

Веома слично као код групне обраде уговора, у форми за избор, тј. филтрирање, постоје поља за различите услове преко којих можете сузити почетни списак у коме су наведени сви уговори. Међутим, за разлику од групне обраде, неопходно је да исфилтрирате само уговоре којима треба додати анексе, јер након филтрирања није могућа даља селекција.

У односу на друге групне обраде, овде постоји и додатни обавезан услов за филтрирање: Услуга. Неопходно је да изаберете једну или више услуга из падајуће листе. Ради лакшег проналажења, можете откуцати почетак назива услуге. Кликом на било коју услугу у понуђеној листи, селектујете је или укидате селекцију, ако је већ била означена. Како селектујете услуге, списак филтрираних уговора се своди само на оне у којима је наведена бар једна од означених услуга. На пример, ако сте изабрали услуге са шифрама AB и KO, у листи уговора ће бити приказани сви они у којима је наведена услуга AB, или KO, или обе ове услуге.

Када сте помоћу филтера издвојили само уговоре којима треба додати анексе кликните на дугме Креирај анекс које се налази на самом дну картице.

2. Дефинисање података анексa.

Након филтрирања уговора у картици се отвара нова форма као на следећој слици.

У горњем делу форме је приказан задати филтер који се сада не може мењати, а испод њега је део за дефинисање података анекса. На врху је исписано колико је уговора изабрано за креирање новог анекса, а затим следе обавезна поља за унос:

На самом дну су дугмад:

Када кликнете на дугме У реду, Модул тражи потврду: Да ли сте сигурни да желите нови анекс за изабране уговоре? Одрични одговор Вас враћа на филтрирање уговора. Ако одговорите потврдно, Модул започиње процес креирања анекса за сваки од изабраних уговора. Потребно је да сачекате да се цео процес заврши, а Модул током рада исписује кратко обавештење за сваки успешно креиран анекс.

После завршеног групног креирања анекса, или у фази филтрирања уговора можете да прегледате неки појединачни уговор и његове анексе.

Довољно је да у форми за филтрирање десним дугметом миша кликнете на жељени уговор у листи, а затим да изаберете команду Отвори, као што је приказано на следећој слици.