Пословни програми - Тотал
Бонуси у оквиру обрачуна
Зараде и накнаде - модул Тотал С > Нови обрачун > Бонуси у оквиру обрачуна

Бонуси у оквиру обрачуна

Увећања (умањења) зараде у текућем обрачуну, било задата у бруто било у нето износу, се могу унети преко ове картице.

Ако се притисне дугме Преузми из шаблона, обрисаће се постојећи и преузеће се сви бонуси из шаблона бонуса који задовољавају следеће услове:

 • Лице се налази на обрачуну.
 • Датум обрачуна је између датума почетка и датума завршетка у шаблону учинка.

Поља која се попуњавају у табели бонуси су:

 • Шифра лица (аутоматски попуњава и име лица). Опис филтера за избор лица дат је у поглављу Избор лица.
 • Лице.                
 • Назив. Назив бонуса, штампа се на обрачунском листићу.
 • Користи износ по сату. Потребно је штиклирати уколико се бонус рачуна по сату.
 • Број сати.
 • Девизни. Уколико је бонус исказан у девизама, потребно је то назначити у овом пољу.     
 • Валута. Уколико је бонус исказан у девизама, приказује у којој валути је дата обустава. 
 • Који курс. Уколико је бонус исказан у девизама, приказује по ком курсу се обрачунава (куповни, средњи или продајни). 
 • Курс. Уколико је бонус исказан у девизама, приказује вредност курса.        
 • Девизни износ. Уколико је бонус исказан у девизама, приказује вредност бонуса у страној валути. 
 • Бруто/нето (да ли је бонус задат у бруто или нето износу).    
 • Бруто износ. Ако је у питању бруто бонус, овде се уноси (или прерачунава ако је девизни) његов износ. Могуће је унети и негативан износ. Код нето бонуса овде се исписује његов прерачунати бруто износ.
 • Нето износ. Ако је у питању нето бонус, овде се уноси (или прерачунава ако је девизни) његов износ. Могуће је унети и негативан износ. Код бруто бонуса овде се исписује његов прерачунати нето износ. 
 • Спољни број.
 • Напомена. Слободан текст.

Поред бонуса који се преузимају из шаблона, овде је могуће унети и једнократне бонусе који се појављују само у текућем обрачуну

Дугме Усагласи са курсом на дан исплате прерачунава девизни износ како би би усклађен са курсом на дан исплате.

Дугме Усагласи са курсом на дан обрачуна прерачунава девизни износ како би би усклађен са курсом на дан обрачуна.

Ако постоји више исплата током месеца, бонус, који је унет у аконтацији, би требало да се понови и у коначном обрачуну, иначе не би имао никакав утицај на укупну месечну зараду запосленог.

Треба приметити да, због ефеката заокруживања пореза и доприноса, може да се догоди да бонуси задати у нето износу утичу на плату са динар или два разлике у односу на унети износ. Нпр. ако је задат бонус од 5000 динара нето, може да се догоди да он увећа плату за 4999 или 5001 динар.

Такође, на обрачунском листићу и рекапитулацији се као бонуси третирају и увећања зараде која могу настати ако је означена опција увећај бруто зараду за порез и доприносе код осталих неновчаних примања или добровољног додатног ПИО.

Бонуси постоје у обрачунима зарада, али не и у једноставним обрачунима на основу нето и на основу бруто.

Дугме додај ставке у табелу покреће чаробњака за додавање истог износа бонуса за једну или више ставки.