Пословни програми - Тотал
Форма за рад са појединачним лицем
Зараде и накнаде - модул Тотал С > Лица и примаоци прихода > Форма за рад са појединачним лицем

   Форма за рад са појединачним лицем

Тип лица се може бити: запослени, члан породице, правно лице, закуподавци, остала физичка лица.

У зависности од изабраног типа лица, разликоваће се и детаљан приказ картице лица.


 

У општем (горњем) делу форме уносе се следећи подаци уносе се следећи подаци у најчешћем случају када је изабрани тип лица запослени:

         Уколико имате читач електронских картица, можете кроз картицу лица прочитати податке са личне карте и уписати их аутоматски у картицу лица.
       

                     

Остали подаци о лицу су, у зависности од типа лица, подељени у следеће картице: