Пословни програми - Тотал
Исплатна листа обуставе
Зараде и накнаде - модул Тотал С > Нови обрачун > Извештаји > Исплатна листа обуставе
Исплатна листа – обуставе

     

Штампа исплатну листу обустава. За информације о раду са обуставама треба погледати поглавља Обуставе – износ, Обуставе – проценат и Добровољно додатно ПИО.

Опција начин сортирања одређује редослед лица на исплатној листи:

  • Групиши по лицима. Врши груписање обустава за свако лице понаособ.
  • Групиши по називу обуставе. Извршиће груписање обустава по називу истих.
  • Групишу по примаоцу. Извршиће груписање обустава по примаоцу.               
  • Без груписања. Неће се извршити никакво груписање и издвајање. У овом случају опција свака група на посебну страницу не утиче на изглед извештаја.

Свака група (лице или назив обуставе) може да се издвоји на посебну страну ако означимо опцију свака група на посебну страницу.

Опција Штампај износе по лицима омогућиће да се на штампаној форми види износ обуставе за свако појединачно лице које има обуставу.