Мали пословни програми - Обрачун камате
Подаци о каматама, коефицијентима и празницима
Камата - модул за обрачун камате > Обрачун камате > Подаци о каматама, коефицијентима и празницима

Подаци о каматама, коефицијентима и празницима

Отварањем опције  Подаци о каматама, коефицијентима и празницима  отвара се табела за преузимање података са Интернета-а о методи обрачуна камате за дужничко-поверилачке односе, камате на неплаћене јавне приходе, кретање цена на мало, раст цена на мало, референтне каматне стопе за EУP, празници и системске поруке.


Генерално, уколико се преузимају сви коефицијенти до текућег датума, кликом на дугме преузми податке са интернета која се налази у горњем десном углу, преузеће се све законски прописане и валидне каматне стопе зависно од типа и методе обрачуна. Преузете каматне стопе није могуће мењати.