Пословни програми - Аванс
Књига издатих рачуна
Фактурисање и обрачун ПДВ-а - модул Аванс > Принципи > Књига издатих рачуна

Књига издатих рачуна

 

Избором опције Књига издатих рачуна, отвара се форма у којој је потребно попунити следећа поља:

1. Промет добара и услуга у Републици,

2. Авансне уплате и коначни рачуни,

3. Сопствена потрошња и расходи,

4. Извоз добара и услуга из Републике,

5. Обрачуни за делимичне испоруке,

6. Исправке ПДВ основице,

7. Збирни промет,

8. Рефакције страним држављанима,

9. Опорезивање разлике (члан 35 и 36),

10. Рачуни ино купцима,

11. Интерни обрачуни,

12. Преноси целокупне или дела имовине,

13. Замена добара у гарантном року,

14. Пословни узорци,

15. Рекламни материјал,

16. Tрансфери новца,

17. Добра и услуге у грађевинарству,

18. Секундарне сировине,

19. Промет добара и услуга извршен ван Републике и други промет ко не подлеже ПДВ-у,

20. Промет грађевинских објеката,

21. Предрачуни,

22. Предрачуни девизни.

Притиском на дугме Отвори отвара се табела у којој се налазе подаци о издатим рачунима задатог типа, за изабрани период, и то од најновијег до најстаријег.

У форми за унос књиге издатих рачуна на врху се исписује назив отворене књиге. Поред тога, ако је тренутно активно предузеће ПДВ обвезник, исписан је текст о томе.

Испод назива књиге налази се секција Филтер која служи за филтрирање и лакше проналажење одређеног издатог рачуна. Поља у филтеру су:

У књигама Обрачуни за делимичне испоруке и Авансне уплате и коначни рачуни приказује се додатно поље:

У горњем десном углу налазе се командни дугмићи:

У доњем левом углу налази се дугме:

Аналитике избраног документа за додавање аналитика за документ.

Додатне опције за аутоматско израчунавање рока плаћања.

Додатни атрибути ПДВ евид. где се дефинишу додатни атрибути ПДВ евиденције.

Испод секције Филтер је табела са свим излазним документима који су издати у периоду, задатом при отварању књиге. У свим књигама издатих рачуна приказују се основна, стандардна поља:

У књизи Авансне уплате и коначни рачуни приказују се додатна поља:

 

У књизи Рачуни ино купцима приказују се додатна поља:

У књизи Обрачун за делимичне испоруке приказују се додатна поља:

 

У књизи Збирни промет уместо поља Купац, ПДВ обвезник и рок плаћања, приказује се поље Опис.

Уколико желите да дефинишете ставке издатог рачуна, притисните тастер F10 у било ком пољу или кликните на поље Детаљ у колони F10. Тада ће се отворити форма за детаљан унос ставки рачуна, како је описано у поглављу Рачун.

Десним кликом на почетак једног или више изабраних редова из табеле Ставке омогућене су опције:

 

Ставке, код којих постоји нека грешка, биће обојене у жуто. Позиционирањем миша на такву ставку биће исписан опис грешке, нпр. "Пословни партнер није изабран".

 

 

Погледати теме: Књига примљених рачуна, Пословни партнери