Пословни програми - Аванс
Рачун
Фактурисање и обрачун ПДВ-а - модул Аванс > Финансијски документи > Издати документи > Нови документ > Рачун

Рачун

Избором опције Рачун отвара се форма за унос података рачуна. Нови рачун има статус у припреми.

У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:

Поља која се попуњавају у форми су:

Поља која се попуњавају у табели Ставке су:

Испод табеле налази се секција Вредност документа у којој се приказује пореска обавеза за документ, разврстана у више података: износ на који се не обрачунава ПДВ, износ који је ослобођен од ПДВ, као и основице и ПДВ за обе стопе.

У доњем делу форме налазе се следеће картице:

o   Напомена – ово је општа напомена за купца која се штампа у излазном документу. Ово поље се аутоматски попуњава формуларом, који можете попунити, изменити или обрисати. Притиском на дугме F9 омогућен је избор помоћу филтера, неке од законских одредби, или стандардних напомена које сте задали опцијом Финансијски документи > Опције. Држећи притиснуто дугме Ctrl и кликом левим дугметом миша могуће је означити више напомена истовремено. Изабрани текст ће се уписати на тренутној позицији курсора у поље напомена. Ово је нарочито важно за случајеве када је обавезно навођење законске одредбе по којој је промет ослобођен од ПДВ.

o   Територија – отвара се листа у којој је једина понуђена опција Република без Косова.

         

o   Врста трошка – притиском на дугме ... отвара се форма у којој бирате шему за књижење рачуна.

o   Конто – аутоматски се уписује број конта избором врсте трошка. Овај конто се може променити.

 

 Поља у картици су:

o   Са ПДВ – ако је ово поље означено, у штампаном документу ће се приказати сви подаци везани за обрачунавање ПДВ-а, који су обавезни за већину обвезника. За предузећа која обрачунавају износ ПДВ али га не исказују у рачуну, нпр. туристичке агенције, ова опција треба да буде неозначена.

o   Са ПИБ-ом купца – ово поље је увек означено, што по потреби можете променити.

o   Без ставки – ако ово поље није означено, у штампаном документу ће бити излистане све ставке документа. У супротном, документ ће бити одштампан без ставки.

o   Детаљно – даје могућност избора да ли ће ставке у штампаном рачуну бити детаљно приказане или ће садржати мање података.

o   Са роком плаћања – одређује да ли ће у штампаном рачуну бити приказан рок плаћања.

o   Писмо – даје могућност избора да ли ће штампани рачун бити приказaн у ћириличном или латиничном писму.

o   Наслов – ово поље се аутоматски попуњава у зависности од типа документа, али га по потреби можете променити. На пример, пре самог штампања, текст Рачун број: можете променити у Рачун отпремница број: Могуће је мењати наслов за штампу чак и када је рачун у статусу важећи.

o   Тип извештаја – бирате из листе понуђених типова. Укоико желите да се рачуни штампају као рачуни-отпремнице, потребно је да отворите Систем > Подешавања и конфигурација > Подешавања > Аванс > Фактурисање за сва предузећа и означите поље Рачуни се штампају као рачуни-отпремнице.

            

              o  Примени на ставке документа - Ово поље аутоматски попуњава ставке документа са изабраним евиденцијама ПДВ-а

              o  Постави ознаке из подешавања - Ово поље попуњава ставке евиденције ПДВ са дефинисаним ознакама из подешавања (ако нису аутоматски попуњени).

Уколико је укључена опција Евиденција докумената, у доњем делу форме биће приказан панел у коме се налазе информације о томе у којим је све модулима евидентиран означени документ. Дуплим кликом отвара се налог за књижење, промет, КЕПУ књига или извод где је документ евидентиран (у зависности од изабране картице и инсталираних модула).

       o  Извези за ЦРФ - отвара се форма за извоз документа у формату за централни регистар фактура.

       o  Избор експорта - бира се да ли се документ извози по броју илли шифри документа.

 Погледати теме Комерцијални уговори, Прикажи евиденцију докумената

 

       o  Изабери - бира се пословни партнер који врши превоз робе.

       o  Назив, Место, Адреса, ПИБ, Марични број - су поља која се аутоматски попуњавају избором пословног партнера, а могу се и ручно додати или изменити.

       o  Возач - уноси се име и презиме возача.

       o  Регистарски број - уноси се регистарски број возила које врши превоз робе.

 

 Погледати теме Комерцијални уговори, Прикажи евиденцију докумената