Пословни програми - Тотал
Отвори ППП
Зараде и накнаде - модул Тотал С > Застареле опције > ППП (стара верзија документа) > Отвори ППП
Отвори ППП (стари)

ППП образац ће се отворити аутоматски када се генеришете из опције Формирај ППП. Опцијa Отвори ППП служи за касније отварање, евентуално мењање и штампање обрасца. Из ове опције се може копирати или избрисати ППП образац.


У горњем делу форме се налазе поља помоћу којих се постављају услови које образац треба да испуни да би се нашао у листи обрачуна у доњем делу форме. Опције помоћу којих је могуће сужавати опсег претраге образаца су:

Број – број ППП обрасца мора да почиње оним што је унето у овом пољу.

Опис – опис обрачуна мора да садржи текст унет у ово поље.

Датум - период на који се односи ППП образац мора да буде између (укључујући) поља од и до.

Статус – одређује статус обрасца који тражимо. Може да буде:

ППП обрасци, који задовољавају задати услов, налазе се у листи. ППП образац у листи описан је помоћу:

Изабрани ППП образац отвара се кликом на дугме у реду или притиском на тастер Enter.

Алтернативно, кликом на десно дугме миша се појављују опције:

Да би се ППП за неку годину нашао у листи потребно га је претходно формирати што је описано у поглављу Формирај ППП.

Када се кликне на жељену годину отвара се форма са ППП.


На дну прозора имамо приказ података у шест картица:

Мо­гу­ћа је корекција свих података у овим картицама. Картице Обрачуни који улазе у ППП и Лица које улазе у ППП служе за преглед и подаци у њима се не могу мењати.

Уколико је неопходно, у ППП образац се сада могу ручно додавати лица и износи. Треба приметити да се додата лица не штампају у основу за ППП обрасцу. Лице се додаје уносом у колону шифра.

За сваки износ у табелама приходи из радног односа и приходи ван радног односа постоје по две колоне:

У горњем делу форме налазе се команде:

  • Заглавље. Штампа заглавље ППП обрасца.
  • Приходи из радног односа. Штампа податке о примаоцима из радног односа. 
  • Приходи ван радног односа. Штампају се подаци о примаоцима ван радног односа.
  • Правна лица. Штампа 4. део ППП обрасца за исплате правним лицима. Овај део обрасца се увек штампа празан јер опција исплата правним лицима још није подржана у програму.
  • Основ за ППДГ-5. Отвара штампану верзију извештаја.
    Дугме Штампај све штампа податке за све приходе из радног односа из ППП, а дугме Штампај видљиве штампа податке само за оне приходе који се виде у табели након филтрирања.