Пословни програми - Тотал
Подаци за ППДГ-5 пријаву (стари)
Зараде и накнаде - модул Тотал С > Застареле опције > ППП (стара верзија документа) > Подаци за ППДГ-5 пријаву (стари)
Подаци за ППДГ-5 пријаву (стари)

Ова опција отвара прозор за избор лица за које се штампа извештај Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку.

Опција лице омогућава избор лица за које се ради извештај.

Опција година означава годину ППП обрасца коју штампамо.

Опција само важећи означава да ли се у обзир узимају само обрачуни чији је статус "важећи".

Променом било које од ових опција аутоматски ће се прерачунати садржај табеле основ за ППДГ-5 где су приказани сви обрачуни који су коришћени за формирање ППДГ-5 заједно са одговарајућим подацима из тих обрачуна. Треба приметити да су подаци у овој табели већ груписани по типу примања (из и ван радног односа, као и приходи на које се не плаћа порез). 

Кликом на штампај отвориће се штампана верзија извештаја.