Пословни програми - Тотал
Подаци за ППДГ-5 пријаву (сва лица одједном)
Зараде и накнаде - модул Тотал С > Застареле опције > ППП (стара верзија документа) > Подаци за ППДГ-5 пријаву (сва лица одједном)
Подаци за ППДГ-5 пријаву (сва лица одједном - стари)

Ова опција штампа податке ППДГ-5 за сва лица у изабраној години.

У поље за годину треба унети годину за коју се штампају подаци.

Опција само важећи означава да ли се у обзир узимају само обрачуни чији је статус "важећи".

Извештај се генерише кликом на Израчунај где је потребно сачекати извесно време да програм заврши израчунавање.

Подаци се приказују у табели основ за ППДГ-5 где су приказани сви обрачуни који су коришћени за формирање ППДГ-5 заједно са одговарајућим подацима из тих обрачуна. Треба приметити да су подаци у овој табели већ груписани по лицу и по типу примања (из и ван радног односа, као и приходи на које се не плаћа порез).  

Кликом на штампај отвориће се штампана верзија извештаја. Поље штампај детаљно треба означити ако се жели детаљан приказ података.