Пословни програми - Тотал
Право својине, наследник ауторског права
Зараде и накнаде - модул Тотал С > Обрачуни > Приходи од ауторских права > Право својине, наследник ауторског права
 

Право својине, наследник ауторског права       

У овом обрачуну потребно је унети:

Нето износ - постоји могућност избора валуте и курса помоћу колона валута и курс, могућност избора плаћања на девизни и динарски рачун кроз колону плаћа се на

Стварне трошкове уколико их има, затим у колони Врста права изабрати једну од опција:

Када се креира ППП ПД пријава, ознака врсте прихода биће 323.

Могућност попуњавања и штампе налога 70.

У оквиру обрачуна постоји могућност аутоматског креирања Примљеног рачуна путем опције која се налази у доњем десном углу: Извоз/увоз података- Креирај документ у књизи примљених рачуна.