Пословни програми - Тотал
Приходи од осигурања лица
Зараде и накнаде - модул Тотал С > Обрачуни > Остали приходи > Приходи од осигурања лица

Приходи од осигурања лица

У овом обрачуну се уноси само податак у колону остварени приход.