Пословни програми - Тотал
Рад са кумулацијама и аконтацијама
Зараде и накнаде - модул Тотал С > Нови обрачун > Рад са кумулацијама и аконтацијама

Рад са кумулацијама и аконтацијама

Програм подржава више исплата зараде (накнаде трошкова, боловања) током месеца. Неопходно је приметити да, ако постоји више исплата, каснија исплата треба да садржи укупне износе, а не разлику између две исплате. Због тога је неопходно да се сви елементи, који постоје у аконтацији а који утичу на висину зараде, понове и на коначном обрачуну. То су:

  • Доприноси коморама,
  • Добровољно додатно ПИО,
  • Остала неновчана примања,
  • Бонуси,
  • Учинак.

Код израде аконтационог обрачуна треба водити рачуна да не буде означено поље коначни обрачун. Ако постоји параметар обрачуна фонд сати обрачуна у њему треба да се унесе број сати за који се ради обрачун. Ово се најлакше постиже подешавањем поља датум обрачуна.

Када се ради коначни обрачун, у њега се уноси зарада за цео месец и параметар фонд сати обрачуна би требало да буде једнак параметру фонд сати месеца (ако постоје). Такође, потребно је унети одговарајућу вредност у поље редни број исплате. Након тога, притиском на дугме додај аконтацију се бира обрачун са којим се жели кумулирати.

Приликом кумулирања, програм врши провере и боји у жуто редове код којих примети неправилности. Постављањем курсора било где у тај ред може се видети узрок упозорења. Типична упозорења која могу да настану код кумулације су:

  • Нето за исплату је мањи од нуле. Треба проверити да не постоје превелике обуставе, или да ли је на неки начин код лица укупна зарада мања него у аконтацији.
  • Пореска основица је мања од нуле. Треба проверити да ли је неопрезив део у коначном обрачуну мањи од неопорезивог дела у аконтацији.
  • Основица доприноса мања од нуле. Вероватно је укупна зарада мања од зараде у аконтацији.

Аконтациони обрачун се, после кумулирања, пребацује у статус важећи (ако већ није био у овом стадијуму) и не може се мењати.

Веза између кумулације и аконтације се раскида притиском на дугме раздвој аконтацију.

Програм подржава неограничан број исплата током месеца, само увек треба водити рачуна да следећи обрачун у низу садржи најмање све што и претходни.