Пословни програми - Аванс
Збирни промет
Фактурисање и обрачун ПДВ-а - модул Аванс > Финансијски документи > Издати документи > Нови документ > Збирни промет

Збирни промет

Нови документ има статус у припреми.

У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:

  • Избриши – за брисање документа, уз потврду корисника. Ова команда је доступна само ако је документ у припреми. Након издавања документа, када он прелази у статус важећи, ова команда прелази у команду Сторнирај.
  • Сачувај – за памћење свих унетих промена. Ово дугме треба користити што чешће, а обавезно пре затварања форме.
  • Важећи – документ се проглашава важећим. Када завршите са уносом ставки, кликом на команду Издај појавиће се форма са питањем: Да ли сте сигурни да желите да издате документ са датумом__? Након тога нећете моћи да га мењате, јер улази у пореску обавезу!. Притиском на команду Yеѕ, уместо команде Издај отвориће се команда Прокњижи. Кликом на ово дугме отвара се форма за избор шеме за књижење. Уколико имате инсталиран модул за финансијско књиговодство Конто, документ можете прoкњижити.
  • Штампај – за штампање документа. Пре штампања аутоматски се чувају све промене и врши провера. Корисник се обавештава о евентуалним неправилностима и одступањима од Закона о ПДВ.
  • Дугме + уз дугме Штампај – ово дугме служи за подешавање изгледа штампане фактуре. Поља која треба попунити:

o   Са ПДВ – ако је ово поље означено, у штампаном документу ће се приказати сви подаци везани за обрачунавање ПДВ-а, који су обавезни за већину обвезника.

o   Без ставки – ако ово поље није означено, у штампаном документу ће бити излистане све ставке документа. У супротном, документ ће бити одштампан без ставки.

o   Детаљно – даје могућност избора да ли ће ставке у штампаном рачуну бити детаљно приказане или ће садржати мање података.

o   Писмо – даје могућност избора да ли ће штампани документ бити приказaн у ћириличном или латиничном писму.

Поља која се попуњавају у форми су:

У горњем делу форме налази се и секција Изузимање докумената, у којој се попуњавају следећа поља:

Дугме Додај додаје у списак све рачуне који се изузимају из промета.

Поља у табели Списак докумената који су изузети и збирног промета се попуњавају аутоматски додавањем рачуна у списак, које се обавља притиском на дугме Додај.

Испод табеле се налазе следеће картице:

o   Напомена - ово је општа напомена за купца која се штампа у излазном документу. Ово поље се аутоматски попуњава формуларом, који можете попунити, изменити или обрисати. Притиском на дугме F9 омогућен је избор помоћу филтера, неке од законских одредби, или стандардних напомена које сте задали опцијом Финансијски документи > Опције. Држећи притиснуто дугме Ctrl и кликом левим дугметом миша могуће је означити више напомена истовремено. Изабрани текст ће се уписати на тренутној позицији курсора у поље напомена. Ово је нарочито важно за случајеве када је обавезно навођење законске одредбе по којој је промет ослобођен од ПДВ.

o   Опис – слободан текст.

o   Укупан промет по стопама – у ова поља се уносе износи из извештаја са фискалне касе. Можете унети вредност промета на који се не обрачунава ПДВ, затим део промета који је ослобођен од ПДВ, као и износе основице и пореза по општој и посебној стопи. Укупан промет по стопама – у ова поља се уносе износи из извештаја са фискалне касе. Можете унети вредност промета на који се не обрачунава ПДВ, затим део промета који је ослобођен од ПДВ, као и износе основице и пореза по општој и посебној стопи.

o   Укупно у документима који се изузимају – поља се аутоматски попуњавају након избора рачуна који се изузимају из промета.

o  Пореска обавеза – програм аутоматски ажурира пореску обавезу по документу. У овој секцији постављају се изоси из унетог промета умањени за износе из секције Укупно у документима који се изузимају.

o   Врста трошка – притиском на дугме ... отвара се форма у којој бирате шему за књижење рачуна.

o   Конто – аутоматски се уписује број конта избором врсте трошка. Овај конто се може променити.

Уколико је укључена опција Евиденција докумената, у доњем делу форме биће приказан панел у коме се налазе информације о томе у којим је све модулима евидентиран означени документ. Дуплим кликом отвара се налог за књижење, промет, КЕПУ књига или извод где је документ евидентиран (у зависности од изабране картице и инсталираних модула).