Пословни програми - Аванс
Девизни рачун за извоз
Фактурисање и обрачун ПДВ-а - модул Аванс > Финансијски документи > Издати документи > Нови документ > Девизни рачун за извоз

Девизни рачун за извоз

 Избором опције Девизни рачун за извоз отвара се форма за унос података рачуна. Нови рачун има статус у припреми.

 

У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:

Поља која се попуњавају у форми су:

Поља која се попуњавају у табели Ставке су:

Испод табеле налази се секција Вредност документа у којој се приказује пореска обавеза за документ, разврстана у више података: износ на који се не обрачунава ПДВ, износ који је ослобођен од ПДВ, као и основице и ПДВ за обе стопе.

У доњем делу форме налазе се следеће картице:

o   Напомена – ово је општа напомена за купца која се штампа у излазном документу. Ово поље се аутоматски попуњава формуларом, који можете попунити, изменити или обрисати. Притиском на дугме F9 омогућен је избор помоћу филтера, неке од законских одредби, или стандардних напомена које сте задали опцијом Финансијски документи > Опције. Држећи притиснуто дугме Ctrl и кликом левим дугметом миша могуће је означити више напомена истовремено. Изабрани текст ће се уписати на тренутној позицији курсора у поље напомена. Ово је нарочито важно за случајеве када је обавезно навођење законске одредбе по којој је промет ослобођен од ПДВ.

o   Територија – бирате из листе у којој су на располагању опције: АП Косово и Метохија, Црна Гора и иностранство.

o   Слободна зона – бирате из листе. На располагању су вам следеће опције: Није у слободној зони, Унос добара у слободну зону и Превоз и друге услуге за кориснике слободне зоне. Последње две опције су значајне за пореску евиденцију.

o   Напомена о курсу – текст који се аутоматски поставља након промене датума издавања, валуте или курса. Овај текст можете променити и по жељи искључити или укључити у текст напомене у штампаној фактури, пре саме штампе.

o   Курс – курс изабране валуте на датум издавања документа. При креирању документа у ово поље је аутоматски уписан курс за вашу основну валуту. Након промене валуте, програм ће у поље Курс уписати вредност средњег курса за изабрану валуту по курсној листи која важи на дан издавања рачуна. Ову вредност можете променити, а евентуална измена не утиче на курсну листу, већ се унети курс памти уз саму фактуру.

o   Прерачунај – ово дугме се користи након промене валуте или курса и служи за промену јединичне продајне цене артикла и износа ставке.

o   Са ПДВ – ако је ово поље означено, у штампаном документу ће се приказати сви подаци везани за обрачунавање ПДВ-а, који су обавезни за већину обвезника. За предузећа која обрачунавају износ ПДВ али га не исказују у рачуну, нпр. туристичке агенције, ова опција треба да буде неозначена.

o   Са ПИБ-ом купца – ово поље је увек означено, што по потреби можете променити.

o   Без ставки – ако ово поље није означено, у штампаном документу ће бити излистане све ставке документа. У супротном, документ ће бити одштампан без ставки.

o   Детаљно – даје могућност избора да ли ће ставке у штампаном рачуну бити детаљно приказане или ће садржати мање података.

o   Са роком плаћања – одређује да ли ће у штампаном рачуну бити приказан рок плаћања.

o   Писмо – даје могућност избора да ли ће штампани рачун бити приказaн у ћириличном или латиничном писму.

o   Наслов – ово поље се аутоматски попуњава у зависности од типа документа, али га по потреби можете променити.

o   Тип извештаја – бирате из понуђених типова.

o   Напомена о курсу – ако означите ово поље, напомена о курсу ће се штампати у оквиру напомене о рачуну.

o   У обе валуте – Ако означите ово поље, поред укупне вредности рачуна у изабраној валути, биће штампана и укупна вредност рачуна изражена у динарима.

           o   Примени на ставке документа - Ово поље аутоматски попуњава ставке документа са изабраним евиденцијама ПДВ-а

           o  Постави ознаке из подешавања - Ово поље попуњава ставке евиденције ПДВ са дефинисаним ознакама из подешавања (ако нису аутоматски попуњени).

              o  Извези за ЦРФ - отвара се форма за извоз документа у формату за централни регистар фактура.

              o  Избор експорта - бира се да ли се документ извози по броју илли шифри документа.

Уколико је укључена опција Евиденција докумената, у доњем делу форме биће приказан панел у коме се налазе информације о томе у којим је све модулима евидентиран означени документ. Дуплим кликом отвара се налог за књижење, промет, КЕПУ књига или извод где је документ евидентиран (у зависности од изабране картице и инсталираних модула).